Uudet teknologiat palvelevat Cletec Oy:n tuotantoa ja laatua

Mitä puhdastila-alan edelläkävijyys ja huippuosaaminen edellyttävät? Ainakin jatkuvaa kehitystä, innovatiivisia ratkaisuja ja huippuunsa hiottua teknologiaa. Cletecissä ajatellaan, että paras mahdollinen laatu ei synny eilisen ratkaisuilla. Kehitys, uudistuminen ja uudet teknologiat ovat integroitava osaksi jokapäiväistä työtä ja liiketoiminta-ajattelua.

Korkean hygienian toimintaympäristöjen teknologian tulee tukea tuotantoprosesseja, laatua ja esim. ISO-standardien mukaista toimintaa. Meille on tärkeää, että käyttämämme laitteet ja ohjelmistot ovat toimintavarmoja, tarkkoja sekä helposti huollettavia. Niiden on pysyttävä hygieenisinä, oltava helposti puhdistettavissa, eivätkä ne saa generoida toimiessaan hiukkasia.

Ensiluokkainen laatu syntyy innovatiivisten ratkaisujen kautta

Laatua tukeva uusi teknologia ja prosesseja kehittävät, innovatiiviset ratkaisut ovat olleet suuressa roolissa yrityksemme alkumetreiltä asti. Otimme ensimmäisen tekoälyavusteisen ohjelmistoratkaisun käyttöön tuotannossamme vuoden 2017 syksyllä.

Koulutamme henkilökuntaamme aktiivisesti laitteiden sekä ohjelmistojen käytössä, ja valvomme laatua prosessien kaikissa vaiheissa. Riskienarvionti ja -hallinta ovat suuressa roolissa uusien laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönotossa: teemme yksityiskohtaiset ja dokumentoidut riskianalyysit, ja testaamme toimintavarmuutta eri prosesseissa. Kvalifioimme käyttöönotettavat laitteet aina itse.

Oma testausjärjestelmä eliminoi ylimääräiset riskitekijät

Laadunvalvontamme käyttää Helmke Drum -testausjärjestelmää, jonka avulla seuraamme ja analysoimme tuoteyksiköiden partikkelimääriä.

Olemme asentaneet järjestelmän itse tiloihimme, sillä näin prosesseja on mahdollista kontrolloida välittömästi ja kokonaisvaltaisesti ilman kolmansia osapuolia ja ylimääräisiä riskitekijöitä.

Taglady® on Cletecin oma seurantajärjestelmä

Seuraamme puhdastilatekstiilejä niihin asennetuilla RFID-tunnisteilla ja kehittämällämme Taglady®-seurantajärjestelmällä. Järjestelmän avulla voimme seurata mm. tekstiilin pesukertoja ja käyttötiheyttä sekä jäljittää niitä. Sirulla tekstiiliin voidaan liittää mm. sirun tunnistenumero, tuotteen nimi ja koko, prosessointipäivämäärä sekä pesukertojen määrä.

Kehitimme toimintavarman ja monipuolisen seurantajärjestelmän vuonna 2005 yhdessä ohjelmistoalan asiantuntijoiden kanssa, koska markkinoilta ei löytynyt järjestelmää, joka olisi vastannut tarkkoihin käyttö- ja laatuvaatimuksiimme.

Tekoäly tukee työn laatua, sujuvuutta ja mielekkyyttä

Viimeisin käyttöönottamamme teknologia on suomalainen tekoälyohjelmisto a.i.mater, jota yrityksessämme on käytetty vuodesta 2017 lähtien. Ääniohjausta ja tekoälyä hyödyntävä ohjelmisto on tuonut tuotantotyöhön useita konkreettisia hyötyjä.

Olemme parantaneet a.i.materin avulla tuotannon sujuvuutta ja säästäneet runsaasti henkilötyötunteja. Laatua tukevien kirjausten ja kuittausten inhimilliset virheet ovat merkittävästi vähentyneet, sillä voimme toteuttaa ne ääniohjatusti ohjelmiston avulla. Ääniohjaus mahdollistaa myös käsikosketusten ja ylimääräisen liikkumisen minimoinnin, mikä vähentää kontaminaation riskiä ja tilojen partikkelimääriä.

Teknologiat tukevat työntekijöidemme työtä

Uudet teknologiat ovat tuoneet lukemattomia hyötyjä mm. tuotantotyön sujuvoittamiseen ja korkean laadun ylläpitoon. Tärkein niiden tuoma etu kuitenkin on, että ne tukevat työntekijöidemme työtä sekä työn mielekkyyttä.

Laitteiden ja ohjelmistojen avulla voimme korvata esimerkiksi monet toistuvat, ns. puuduttavat työt, jotka ovat aiemmin tehty manuaalisesti. Samalla meille vapautuu lisää aikaa työntekijöiden osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Näemme, että uusi teknologia tukee siis myös työntekijöidemme osaamista sekä työssä kehittymistä ja tekee Cletecistä entistä mielekkäämmän työskentely-ympäristön.