Puhdastilatoiminnan laatu –
tinkimätöntä puhtautta.


Toimivat ja laadukkaat puhdastilatekstiilit ovat merkittävin tekijä puhdastilan ihmisperäisten kontaminaatioiden vähentäjänä. Tekstiilit toimivat suodattimen lailla – niiden tehtävä on estää partikkeleiden ja mikrobien kulkeutuminen puhdastilan ilmaan. Lisäksi on tärkeää, että ne ovat mukavia ja käyttäjäystävällisiä.

Tinkimätön puhtaus ja tekstiilien käyttäjäystävällisyys ovat kaiken puhdastilatoimintamme laadun kulmakiviä.

Puhdastilojen laatu on prioriteettimme - kaikki laitteet ovat kvalifioituja

Validoidut tilat ja prosessit


Toteuttamamme puhdastilatekstiilien laatu ja huoltoprosessi ovat yksityiskohtaisesti validoidut. Kontrolloidulla pesuprosessilla voimme varmistaa toistuvan ja tasalaatuisen pesutuloksen, joka puhdistaa tekstiilit liasta, tahroista, irtonaisista kuiduista ja partikkeleista.

Puhdastilat

Toimintaprosessit

Laatujärjestelmä


Laatujärjestelmäämme liittyvät olennaisena osana:

  • Laatupolitiikka
  • Laitteiden kvalifiointi
  • Sisäiset toimintaohjeet (SOP)
  • Prosessiosien validointi

Käsittelemme puhdastilatekstiilit validoiduissa prosesseissa

Ohjeistoihin ja standardeihin perustuvaa laatua

Takaamme palveluidemme laadun kirjallisiin toimintaohjeisiin (SOP) perustuvalla laatujärjestelmällä. Toimintaohjeemme perustuvat EU GMP:n ohjeistoihin sekä soveltuviin ISO-standardeihin (mm. EU GMP Annex 1 / ISO 14644). Laatujärjestelmämme lähtökohtia ovat korkeimman mahdollisen laatutason, toimintaprosessien jatkuvan kehittymisen sekä asiakaslähtöisen toiminnan ylläpitäminen.

Kysy lisää!