Puhdastilojen puhtaanapito ja siivous ovat tärkeä osa puhdastilatyöskentelyä

Puhdastilat vaativat puhtaanapitoa ja siivousta erityisellä tarkkuudella ja säännönmukaisuudella. Tilojen erikoisluonne asettaa omat vaatimuksensa käytettäville siivousaineille, -materiaaleille ja -tekniikoille.

Puhdastilojen siivousaineet

Puhdastilojen siivouksessa käytetään niihin erikseen soveltuvia pesuaineita. Siivousaineiden tulee olla korkealaatuisia, partikkelivapaita (steriilisuodatettuja) ja tarvittaessa desinfioivia.

Desinfioivia pesuaineita käytettäessä tulee huomioida mikrobien kyky muodostaa resistenssiä tehoaineita vastaan. Tämä vältetään käyttämällä määritellyin syklein kahta eri tehomekanismiin perustuvaa desinfioivaa pesuainetta.

Siivousaineiden käyttöliuoksia tehtäessä tulee huomioida soveltuvat käyttöastiat ja että valmistusolosuhteet ja laimenteet (vesi) vastaavat oikeaa puhtaustasoa.

Käyttövalmiit spray-pesuaineet soveltuvat hyvin pienten pintojen, kuten pöytien puhdistukseen.

Siivoustekniikka on keskeisessä roolissa puhdastilojen siivouksessa

Puhdastilojen siivouksessa kenties keskeisimmässä roolissa on oikeanlainen siivoustekniikka, jonka tulee olla tarkkaan ohjeistettu. Mikäli siivoustekniikka on huono, parhaimmatkaan siivousaineet eivät pelasta työn jälkeä.

Siivoustekniikka liittyy arvatenkin siihen, miten siivotaan, mutta osittain myös käytettävien siivousvälineiden materiaaleihin. On esimerkiksi huomattava, että kun pintojen puhdistamiseen käytetään liinoja, puhdistusaine tulee suihkuttaa suoraan puhdistettavaan pintaan liinan sijaan ja antaa vaikuttaa vaaditun kontaktiajan ennen pyyhkimistä.

Siivousvälineiden materiaalit on valittava harkiten

Puhdastilojen siivousvälineistön suhteen on myös huomioitava eri materiaalit. Moppien ja liinojen tulee olla partikkelivapaita, eikä niistä saa irrota käytössä partikkeleita. Tilan vaatimuksista riippuen materiaalien tulee olla myös steriilejä. Tärkeää on, että materiaalit kestävät hyvin käytettäviä pesuaineita.

Moppi voi olla kertakäyttöinen tai vaihtoehtoisesti se voidaan pestä uudelleen käytettäväksi puhdastilapesulassa, jossa sen puhtaus ja uudelleenkäytettävyys voidaan taata. Moppien uudelleenpeseminen puhdastilapesulassa onkin ympäristöystävällinen ja kustannustehokas vaihtoehto, joka vähentää huomattavasti kertyvän jätteen määrää.

Cletec Oy tarjoaa myös moppien puhdastilapesun

Cletecin palvelukokonaisuuteen sisältyy myös moppien vuokraus ja puhdastilapesu. Mopit pestään ja pakataan puhdastilaolosuhteissa ja tarpeen mukaan ne steriloidaan. Tarkistamme niiden kunnon, jotta ne ovat käyttökuntoisia uudelleenkäytettäväksi puhdastilojen ja muiden korkean hygienian tilojen siivouksessa. Ota yhteyttä ja kysy lisää palvelustamme!