Miksi ostaa uudelleenkäytettävä puhdastilahaalari kertakäyttöisen sijaan?

Uudelleenkäytettävä puhdastilahaalari on käyttäjä- ja ympäristöystävällinen valinta.

Puhdastiloissa ja muissa äärimmäistä puhtautta vaativissa tiloissa käytettävien puhdastilatekstiilien tavallisin vaate on puhdastilahaalari, eli umpisuoja. Sen ja muiden puhdastilatekstiilien tarkoitus on estää ihmisperäisiä kontaminaatioita sekä partikkeleiden ja mikrobien kulkeutumista tilaan.

Umpisuojina käytetään usein kertakäyttöisiä haalareita, jotka päätyvät jätteeksi heti ensimmäisen käyttökerran jälkeen. Niihin liittyy monenlaisia haasteita, ja monissa organisaatioissa onkin siirrytty uudelleenkäytettävien puhdastilahaalareiden käyttöön.

Kankaisten, uudelleenpestävien ja -huollettavien puhdastilahaalareiden käyttökustannukset ovat suurin piirtein samat kuin kertakäyttöisten, ja ne tarjoavat muun muassa mukavamman, kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon kertakäyttöhaalareille. Niitä voidaan käyttää uudelleenpestyinä ja -huollettuina tavallisesti jopa satoja kertoja ja tuhansia henkilötyötunteja.

Miksi siis valita uudelleenkäytettävä puhdastilahaalari kertakäyttöisen sijaan?

Korkeampi puhtaus ja laatu

Kertakäyttöisiä haalareita ei ole useimmiten viikattu aseptisesti. Tällöin niitä ei voi pukea siten, että äärimmäinen puhtaus on taattua. Näin puhdastiloihin saattaa kulkeutua partikkeleita, mikä vaikuttaa suoraan tuotantoprosessin laatuun.

Kertakäyttöisiin haalareihin ei voi myöskään valita erilaisia viikkaustapoja. Uudelleenkäytettävän haalarin viikkaustavat on mahdollista valita käyttökohteen asettamien ehtojen ja tarpeiden mukaan.

Raha- ja resurssisäästö

Päinvastoin kuin usein luullaan, uudelleenkäytettävien ja kertakäyttöisten puhdastilahaalareiden kappalekohtaiset käyttökustannukset ovat samaa luokkaa, eivätkä uudelleenkäytettävät haalarit ole kertakäyttöisiä kalliimpia.

Sen sijaan kertakäyttöiset umpisuojat aiheuttavat enemmän oheiskuluja ydintoiminnan kustannusten lisäksi. Jätettä suuret määrät tuottavat kertakäyttöiset puhdastilahaalarit vaativat oman jätteenkäsittelynsä ja tuovat mukanaan siihen liittyvät kulut. Lisäksi kertakäyttöisillä haalareilla on enemmän haasteita läpäistä validoinnit, mikä puolestaan vie organisaatiolta ylimääräistä resurssia.

Käyttömukavuus

Puhdastiloissa työskennellään toisinaan pitkiä työpäiviä, ja välillä työtä tehdään hankalissa asennoissa. Tällöin puhdastilahaalareiden käyttömukavuus on erittäin suuressa roolissa, mikä vaikuttaa myös suoraan työntekijöiden yleiseen työhyvinvointiin.

Keinokuituinen, kertakäyttöinen puhdastilahaalari ei hengitä ja mukaudu työntekijän liikkeisiin samalla tavoin kuin kankainen ja pehmeä, uudelleenkäytettävä haalari. Kertakäyttöinen umpisuoja tuntuu käytössä usein hiostavalta ja joustamattomalta. Lisäksi niiden saumat usein hankaavat, aiheuttaen toisinaan jopa hiertymiä.

Ympäristöystävällisyys

Kertakäyttöisistä haalareista syntyy vuositasolla suuria määriä jätettä, eikä niitä ole valmistettu täysin kierrätettävistä materiaaleista. Lisäksi kertakäyttöisen haalarin elinkaari vie kokonaisuudessaan runsaasti enemmän muun muassa energiaa ja vettä, ja siihen liittyvät kasvihuonepäästöt ovat suuremmat kuin uudelleenkäytettävien puhdastilahaalareiden kohdalla.

Monissa organisaatioissa kertakäyttöisten haalareiden käyttöä ei ole kyseenalaistettu, vaikka niiden aktiivinen käyttö tuo mukanaan monenlaisia haasteita. Vaikka yrityksellä ei olisi resursseja huoltaa itse uudelleenkäytettäviä haalareita, ainut vaihtoehto ei ole kääntyä kertakäyttöisten puoleen. Puhdastilahaalareiden pesun ja huollon voi myös ulkoistaa luotettavalle ja asiantuntevalle kumppanille, jonka kautta hoituvat sekä itse tekstiilit että huolto, sekä ketterät logistiikkajärjestelyt ovelta ovelle -periaatteella.

Tutustu Cletecin uudelleenkäytettäviin puhdastilahaalareihin nyt!