Cletec on tekoälyohjelmiston kehittäneen a.i.materin tyytyväinen pilottiasiakas

Mitä jos voisitte entisestään parantaa henkilöstönne työhyvinvointia, tukea heitä haasteellisessa prosessityössä sekä samalla kehittää työn laatua sekä tuottavuutta?

Toimitusjohtaja Petteri Puntalalta ei tarvinnut kysyä kahta kertaa, haluaisiko Cletec lähteä tekoälyn ja työhyvinvoinnin kentillä toimivan a.i.materin pilottiasiakkaaksi. A.i.materin kehittämä tietojärjestelmä hyödyntää tekoälyteknologiaa tarjoten tukea työhyvinvointiin ja työn laatuun liittyen. Tietojärjestelmä soveltuu erityisen hyvin prosessityötä tekeville yrityksille tarjoten ratkaisuja haasteisiin, joita kyseiset yritykset kohtaavat päivittäin perehdytyksessä, työn ohjauksessa ja laadunvalvonnassa.

Cletec on tehnyt yhteistyötä a.i.materin kanssa elokuusta 2017 lähtien. Työntekijät ja Puntala ovat osallistuneet aktiivisesti tietojärjestelmän kehitykseen koko syksyn ja talven ajan. A.i.materin kehittäjät ovat seuranneet Cletecin toimintaa sekä sitä, miten ohjelmistoa voi hyödyntää Cletecissä tehtävässä prosessityössä. Huomiota on kiinnitetty mm. ohjelmiston käyttöön ja käytettävyyteen sekä siihen, millä tavoin tietojärjestelmästä on hyötyä prosessityössä. Sekä työntekijät että Puntala ovat olleet erittäin tyytyväisiä a.i.materiin ja kokeneet, että sen tuomat hyödyt ovat tukeneet vahvasti yrityksessä tehtävää työtä.

Puhdastilatyöskentely asettaa korkeat vaatimukset laadulle sekä työntekijän vireydelle

Cletecissä tehtävä työ tehdään korkean hygienian tiloissa ja yksityiskohtaisesti valvotuissa prosesseissa. Työn ja seurattavan laatujärjestelmän keskiössä ovat korkein mahdollinen laatutaso ja toimintaprosessien kehittyminen. Prosessityötä määrittävät tarkat EU GMP -ohjeistoihin sekä ISO-standardeihin perustuvat toimintaohjeet.

Puhdastilatyöskentelyssä korostuvat erityisesti laatuun liittyvät tekijät, prosessien yksityiskohtainen sujuminen ja toistettavuus sekä tieto tilojen toimintatavoista. Nämä tekijät asettavat työntekijöille korkeat vaatimukset sekä asiantuntijuuden että työssä jaksamisen suhteen. Siksi työntekijän vireystaso ja sen ylläpito ovat kriittisessä sekä haasteellisessa asemassa, sillä työ on toistuvaa ja sitä tehdään eri vuorokaudenaikoihin.

Työhyvinvoinnin ja laadun merkitystä ei voi korostaa liikaa

Puntala näkee, että henkilöstön työhyvinvointi on yksi menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä, joten kyseessä on alue, johon on tärkeää kiinnittää huomiota, vaikka erityisiä ongelmia ei olisikaan. Työntekijöiden työhyvinvoinnin ja laaduntarkkailun tukeminen on aina tarpeellista.

–  a.i.mater on sujuvoittanut ja nopeuttanut Cletecin prosesseja, ja työntekijät ovat ottaneet sen hyvin vastaan. Olemme todella tyytyväisiä sen tuomaan lisäarvoon, Puntala toteaa.

Työntekijät ovat voineet itse valita, käyttävätkö he a.i.materia vai tekevätkö he työnsä ilman ohjelmiston tukea. Käyttöönoton yhteydessä oli huomionarvoista, että kaikki työntekijät ottivat tietojärjestelmän nopeasti käyttöönsä.

Tulevaisuudessa a.i.mater tulee tukemaan Cleteciä vielä vahvemmin mm. työhön perehdyttämisessä, työnohjauksessa sekä prosesseihin liittyvien dokumenttien digitalisoinnissa.